FAB – Instalacje. Spawanie TIG. Rurociągi. Pomosty robocze

Eksperci w przemysłowych technikach instalacyjnych

Dear Customers,

We invite you to cooperation for the realization of your current projects and servicing needs.

Fast contact

Mobile

+48. 668 844 744

Email

biuro @ fab.net.pl

Fax

+48. 022 77 33 510

Contact details

FAB Sp. z o.o.
Zakręt, ul. Trakt brzeski 27,
05-077 Warszawa Wesoła

Company Registration Details

NIP: 522-294-31-76
REGON: 142259883
KRS: 0000352351
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 351 000,00 zł.