Contact

Dear Customers,

We invite you to cooperation for the realization of your current projects and servicing needs.

FAB Sp. z o.o.
Zakręt, ul. Trakt brzeski 27,
05-077 Warszawa Wesoła
Check the map

Phone: (+48) 668 844 744
Fax: (+48) 022 77 33 510
Email: biuro@fab.net.pl

FAB Sp. z o.o.
Zakręt, ul. Trakt brzeski 27,
05-077 Warszawa Wesoła
NIP: 522-294-31-76
REGON: 142259883
KRS: 0000352351
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 351 000,00 zł.